Verduurzamingsproject Waterstaatskerk

Verduurzaming monumentale waterstaatskerk van start!

De kozijnen voor de beglazing..

De culturele activiteiten van het CultuurPodium Bovensmilde liggen stil maar het werk gaat door!! Onze monumentale waterstaatskerk – het oudste gebouw van Bovensmilde – wordt verduurzaamd. Een paar jaar geleden is dit monument prachtig gerestaureerd door het Drents Landschap. Een jaar lang fondsen werven heeft geresulteerd in het aanzienlijke bedrag van 15.500 euro. Door bijdragen van Rabofonds, Prins Bernard Cultuurfonds, de gemeente Midden Drenthe en het Drentse Landschap kunnen nu achterzetramen geplaatst worden. Dat zal een flinke verbetering van het comfort betekenen voor alle gebruikers van dit mooie gebouw. De komen weken wordt een en ander afgerond. We houden u graag op de hoogte van de voortgang. Het programma voor het najaar is klaar. IJs en corona dienende hopen we u daarvoor na de zomer uit te kunnen nodigen. En vooral hopen we velen van u weer te kunnen begroeten.

Het CultuurPodium Bovensmilde is in samenwerking met de EnergieCooperatie Duurzame Smildes en het Drents Landschap ruim een jaar geleden gestart met een verduurzamingsproject voor de monumentale waterstaatskerk. De werkgroep verduurzaming heeft voldoende geldelijke middelen verworven om te starten met fase 1. We danken de Gemeente Midden Drenthe, het Rabofonds en het Prins Bernard Cultuurfonds voor hun ruimhartige bijdragen. Nog dit jaar worden de achterzetbeglazing geplaatst in nauwe samenwerking met het Drents Landschap. Dit zal tocht en koudeval flink terugdringen. Voor nog meer comfort voor bezoekers en kerkgangers zijn we ook gestart met fase 2: installatie van radiatorventilatoren. Er is een deskundige benaderd voor nadere verkenning van de mogelijkheden door de EnergieCooperatie Duurzame Smildes. De verkoop van schilderijen van of geïnspireerd op de Waterstaatskerk is bedoeld om middelen voor fase 2 te verwerven om nog meer te besparen en het comfort voor bezoekers en kerkgangers verder te verhogen! De muren hangen vol met de ware kunststukken. We zijn zeker bereid om nog veel meer schilderijen van het oudste monument van Bovensmilde te (laten) maken. We zijn pas tevreden als er in elk huis een schilderijen van het monument hangt. De stand is op dit moment dat er drie schilderijen verkocht zijn. Iedereen is hierbij uitgenodigd een kijkje nemen tijdens de activiteiten in de kerk en bepaal welk schilderij u het meest aanspreekt.

RABO ClubSupport 2019

We mochten een bedrag van € 180,99 ophalen. Dit werd door de RABO-bank nog met € 100,00 extra verhoogd.

Ook u kunt en bijdrage leveren.

Wilt u bijdragen aan verduurzaming van de monumentale kerk en een schilderij verwerven? Stuur dan een mailtje naar cultuurpodiumbs@gmail.com. Het is ook mogelijk direct via het eigen bankrekeningnummer van de stichting bij te dragen op NL16 RABO 0331 7808 95 t.n.v. Stichting CultuurPodium Bovensmilde onder vermelding van “Verduurzamingsactie”.

Meer informatie of vragen? Stuur dan een mailtje naar cultuurpodiumbs@gmail.com.